**
 

สวดเชิญพระฤาษี  

     

ฤาษี คือ นักบวช นักพรต โดยอยู่ในอาศรม บำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุวัตุประสงค์ในแต่ละอาจารย์ที่ท่านนับถือ โดยมากจะอยู่ป่าเขา

 บำเพ็ญกรรมฐานจนเกิดฤทธิ์เดชต่าง ๆ มากมายนักแล

คาถาบูชาพ่อแก่ พระฤษี ร้อยแปด(108) พระองค์

 เนื้อบทสวดเชิญพระฤาษี ..ทุกพระองค์

...โอม ตวะเมมาตา       จะปิตา
ตะวะเมวะ                  ตะวะเมวะ
พันธุศะจะ                  สะขา
    ตะวะเมวะ                   ตะวะเมวะ
วิทะยาทะระวิณัม        ตะวะเมวะ 
 ตะวะเมวะสรวัม           มะมะเทวะ .. ภาวนา ๓ จบ ...


 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


    

หมอดูแม่นๆ