**

หลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิ 


มีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


    

หมอดูแม่นๆ