**


ครูบัวไข ระลึกชาติได้
ขอขอบคุณ   https://www.youtube.com/watch?v=O69MMtIFf2I&t=137s

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  รายการตีสิบโดยคุณวิทวัส   สุนทรวิเนตรและรายการย้อนรอย คุณหนุ่ม คงกระพัน 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ