T.088-555-9771 Meemodo.com
    "มีหมอดู ดูดวงแม่นๆ" โทร.088-555-9771
                หมวดเทคโนโลยี่และความรู้ทั่วไป
                                   มีหมอดู

ความรู้ทั่วไปทั้งหมด..คลิก 

เพลง ก เอ๋ย ก.ไก่ - ABC-  นับเลข


 

 

 

 

 

 

 

 


เนื้อเพลง : ก.ไก่ ฮ.นกฮูก


ก.ไก่ ข.ไข่ ฃ.ขวด
ค.ควาย ฅ.คน ฆ.ระฆัง
ง.งู จ.จาน
ฉ.ฉิ่ง ช.ช้าง
ซ.โซ่ ฌ.เฌอ
ญ.หญิง ฎ.ชฎา
ฏ.ปฏัก ฐ.ฐาน ฑ.มณโฑ
ฒ.ผู้เฒ่า ณ.เณร ด.เด็ก
ต.เต่า ถ.ถุง ท.ทหาร ธ.ธง
น.หนู บ.ใบไม้
ป.ปลา ผ.ผึ้ง ฝ.ฝา
พ.พาน ฟ.ฟัน ภ.สำเภา
ม.ม้า ย.ยักษ์ ร.เรือ ล.ลิง
ว.แหวน ศ.ศาลา ษ.ฤาษี
ส.เสือ ห.หีบ ฬ.จุฬา
อ.อ่างและ ฮ.นกฮูกตาโต

  

 
events
ดูดวงแม่นๆกับอ.รวีโรจน์ โทร.088-555-9771วิชาเลข๗ตัว๙ฐาน ,ไพ่ยิปซี ,ดูลายมือ ,ตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล ,ให้ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงานฯ
support
อ.รวีโรจน์ รับสอนดูดวง หลักสูตรระยะสั้น มีใบผ่านการอบรมให้ด้วย เรียนทางไลน์ หรือที่บ้านอาจารย์ก็ได้  สนใจเรียนโทร.088-555-9771 หรือ Line : meemodo