โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239


ตำราปลูกเรือนใหม่

 

                สิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือน ท่านให้หา ปี เดือน วัน ที่เป็นสิริมงคลดังต่อไปนี้ จะดีแล

 

ปลูกเรือนตามปี

 

                ถ้าปลูกเรือนในปีชวด ให้เอาไม้ราชพฤกษ์ปักเสามุมแรกนั้น จึงยกเสาเกิด ดีนักแล

                ถ้าปลูกเรือนในปี ฉลู เอากล้วยและผ้าขาวพันปลายเสา จึงเอาไม้มะตูมปักต้นเสา 3 กิ่งจึงยกเสาเกิด

                ถ้าปลูกเรือนในปี ขาด เอาข้าว 3 กระทง น้ำ 3 ขัน รดต้นเสาแล้วจึงยกขึ้นจึงจะดีแล

    ถ้าปลูกเรือนในปี เถาะ เอาใบตะเคียน ใบเฉียง พร้าหอมและกล้วยต้นหนึ่งห่อปลายเสา แล้วจึงจกเถิด

                ถ้าปลูกเรือนในปี มะโรง เอาใบมะกรูดและกำยานพันปลายเสา แล้วจึงยกเถิด ดีนักแล

                ถ้าปลูกเรือนในปี มะเส็ง เอาใบทอง 2 กิ่ง ผูกปลายเสา แล้วจึงเอาข้าว 3 กระทง ธูปเทียนบูชา แล้วจึงยก ดีนักแล

                ถ้าปลูกเรือนในปี มะเมีย เอาใบขี้เหล็กมากวาดแต่ปลายเสาลงมา ถึงต้นเสา 3 ที แล้วเอาน้ำรดปลายเสา ครั้นไก่ขันแล้วจึงยก ดีนักแล

                ถ้าปลูกเรือนในปี มะแม เอาใบเงิน 3 ใบ ใบหมากผู้ 3 ใบ ใบหมากเมีย 3 ใบ กล้วยอ้อยใส่ในหลุม แล้วจึงยกเถิด

                ถ้าปลูกเรือนในปี วอก หรือปีระกา เอาเทียน 3 เล่ม เอาไปผูกข้างเสาหัวนอน แล้วจึงยกเสาเถิด

                ถ้าปลูกเรือนในปี จอ หรือปีกุน เอาข้าวตอก 1 และใบบัวบก 1 รองต้นเสา แล้วจึงยกเถิด ประเสริฐนักแล

 

ลักษณะเสาเรือน

 

                สิทธิการิยะ เกจิอาจารย์ท่านพรรณนาไว้ ให้ดูเสาเรือน ดังนี้

                ถ้าเสามี ตา 1 ตา ชื่อ ทศลักษณ์ ดีนักแล

                ถ้าเสามี ตา 2 ตา ชื่อ ทุกขลักษณ์ ชั่วนักแล

                ถ้าเสามี ตา 3 ตา ชื่อ สิงหลักษณ์ มีกำลังชนะแก่ศัตรู

                ถ้าเสามี ตา 4 ตา ชื่อ สวาณะลักษณ์ ไม่ดีจะเจ็บไข้จากเรือนแล

                ถ้าเสามี ตา 5 ตา ชื่อ พนัสบดี จะเกิดสวัสดิมงคล มีลาภมากแล

                ถ้าเสามี ตา 6 ตา ชื่อ คนลักษณ์ จะเกิดถ้อยความ จะจากของที่รักแล

                ถ้าเสามี ตา 7 ตา ชื่อ คนทศลักษณ์ ดีจะมีสวัสดิมงคล ชนะแก่ศัตรูแล

                ถ้าเสามี ตา 8  ตา ชื่อ กาละลักษณ์ ไม่ดีจะตายแล

                อนึ่ง ถ้ามีตามากกว่า 8 ตา ท่านมิให้เอามาทำเป็นเสาบ้าน เสาเรือน มิดีแล

 

ปลูกเรือนตามเดือน

 

                สิทธิการิยะ  ถ้าจะปลูกเรือน ท่านให้ปลูกในเดือน ซึ่งให้เกณฑ์ดี เว้นเกณฑ์ร้ายเสีย ดังนี้

                ปลูกเรือนเดือน     5  ตกโจรฆ่าพราหมณ์ มิดี

                                “              6  ตกพระเจ้าเสด็จอุบัติเหตุ ทำการดีทุกวันแล

                                “              7  ตกพระนารายณ์ปราบยักษ์ อย่าทำมิดี

                                “              8  ราพสูรต้องโมกขศักดิ์พระราม ทำการมิดี

                                “              9  ตกพระจันทกุมารเกิด ทำการดีทุกอย่าง

                                “              10 ตกได้เมื่ออภิเษกพระอินทร์ อย่าทำการมิดี

                                “              11  ตกได้เมื่อพระรามข้ามทะเล มิดี

                                “              12  ตกได้เมื่อพระยาจักรพรรดิเกิด ทำการดีทุกอย่าง

                                “              1  ตกได้เมื่อพระสมุทรโฆสถูกวิทยาธรฉกพระขรรค์ไป ห้ามทำการมงคล

                                “              2 ตกได้เมื่อพระรามเกิด ทำการดีแล

                                “              3  ตกได้เมื่อพระรามกลืนยาพิษ มิดี

                                “              4 ตกได้ เมื่อพระสมุทรโฆส ได้นางพินทุมดี ทำการมงคลดีแล

 

ปลูกสถานที่ตามเดือน

 

                สิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือน กุฎี วิหาร ศาลา ปราสาท จวน ทับ โรงวัว ควาย โรง ช้าง – ม้า  ยุ้งข้าว ครัวไฟ และโรงน้ำกิน ให้ดูฤกษ์เดือนที่ดีและงดเว้นสิ่งที่ไม่ดี ดังนี้

 

                ปลูกเรือนในเดือน 5             ทุกข์เท่าฟ้าจะมาถึงตน

เดือนนั้นไม่เป็นผล                               จะเกิดพยาธิเบียนบีทา

                ปลูกเรือนในเดือน 6             จะอิ่มอกต่างภาษา

สิ่งของอันนานา                                     พูนมากมาอยู่เนืองนอง

                ปลูกเรือนในเดือน 7             เสียบำเหน็จและสิ่งของ

สารพัดอันตนครอง                               จะเกิดความและไฟไหม้

                ปลูกเรือนในเดือน 8             ให้ร้อนแรกทุรนใจ

สิ่งสินเท่าใดใด                                       อาจทำได้แต่มิคง

                ปลูกเรือนในเดือน 9             ยืนจนเฒ่าอยู่มั่นคง

สิ่งสินอันจำนง                                       เกิดสวัสดิพูนมา

                ปลูกเรือนในเดือน 10           จะฉิบหายต้องขื่อคา

ทั้งพยาธิจะบีฑา                                     อันตรายจะปะปน

                ปลูกเรือนในเดือน 11           อันความเท็จจะถึงตน

เดือนนั้นบ่เป็นผล                                  จะเกิดทุกข์อันตราย

                ปลูกเรือนในเดือน 12           ทั้งเงินทองมากเหลือหลาย

ช้างม้าและวัวควาย                                มีทั้งทาสและทาสี

                ปลูกเรือนในเดือน 1             ย่อมจะได้เป็นเศรษฐี

สิ่งสินจะพูนมี                                       เพราะในเดือนนี้เป็นผล

                ปลูกเรือนในเดือน 2             เมื่อดิถีก็ชอบกล

บังเกิดลาภสถาผล                                  อาจจะกันทั้งศัตรู

                ปลูกเรือนในเดือน 3             ภัยติดตามดูอดสู

พี่น้องเป็นศัตรู                                       มักจะเกิดภยันตราย

                ปลูกเรือนในเดือน 4             เพื่อนมากมีสุขสบาย

ทุกข์โศกบรรเทาหาย                            จะเกิดทรัพย์นับเนืองมา ฯ

 

ปลูกเรือนตามวัน

 

                สิทธิการิยะ เมื่อหา ปี เดือน อุดมดีแล้ว ให้เลือกปลูกตามลักษณะวัน อันเป็นมงคลต่อไปนี้เถิด

                ปลูกเรือนวัน         อาทิตย์   จะเกิดทุกข์อุบาทว์

                                “              จันทร์     ทำแล้ว 2 เดือน จะได้ผ้าผ่อนและของขาวเหลือ

                                “              อังคาร     ทำแล้ว  3 วันและเกิดเจ็บไข้ และไฟจะไหม้เรือน

                                “              พุธ           จะได้ลาภผ้าผ่อนอันดี

                                “              พฤหัสบดี  จะเกิดสุขสำราญ ทำแล้ว 5 เดือนจะได้ลาภมาก

                                “              ศุกร์         ความทุกข์และสุขก้ำกึ่งกัน ทำแล้ว 3 เดือน จะได้ลาภเล็กน้อย

                                “              เสาร์        จะเกิดพยาธิ เลือดจะตกยางจะออก ทำเสร็จได้ 4 เดือน จะลำบากอย่าทำมิดีแล

 

พาดบันไดขึ้นเรือนใหม่

 

                สิทธิการิยะ             ถ้าจะได้พาดบันไดขึ้นเรือนใหม่ ท่านให้พาดตามทิศกำหนดนี้

                ขึ้นทิศบูรพา           เอาเงินทองขึ้นก่อนจะมีลาภ

                ถ้าขึ้นทิศอุดร         ให้ขนของขึ้นก่อน จะมีความสุขมาก

                ถ้าขึ้นทิศอีสาน       ให้เอานมวัวและของขาวขึ้นก่อนจะมีลาภ

                อีนัยหนึ่ง                ท่านรจนาว่าไว้ ให้เอาเหล็กและหญ้าแพรกและงาขึ้นดีนัก

                                                ถ้ามีทุกข์และอุปสรรคใด ๆ ก็ดีจะหายสิ้นแล

 

ขึ้นบ้านใหม่

 

                สิทธิการิยะ ถ้าแรกขึ้นเรือนใหม่ ท่านให้ขึ้นในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ดีนัก และให้เป็นไปและเว้นตามทิศ ดังนี้

 

                ขึ้นบูรพา                จะเป็นความ

                ขึ้นทิศอาคเนย์        จะตายเร็ว

                ขึ้นทิศ ทักษิณ        จะเสียของ

                ขึ้นทิศ ปัศจิม          จะเจ็บไข้

                ขึ้นทิศ หรดี            ขุนนางท้าวพระยาจะให้ลาภ

                ขึ้นทิศ พายัพ          จะสุขเกษมเย็นใจ จะมีโชค

                ขึ้นทิศ อุดร            จะมีลูกมากรักลูกมาก

                ขึ้นทิศ อีสาน          จะมีข้าวของมากนักแล