T.088-555-9771 Meemodo.com
    "มีหมอดู ดูดวงแม่นๆ" โทร.088-555-9771
                หมวดเทคโนโลยี่และความรู้ทั่วไป
                                   มีหมอดู

ความรู้ทั่วไปทั้งหมด..คลิก 
   เพลงชาติไทย
 
 

ประวัติเนื้อเพลงชาติไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ รัฐบาลเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" มาเป็นประเทศไทย ทำให้เกิดการแก้ไขบทร้องเพลงชาติใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยประกาศให้ยื่นประกวดเนื้อเพลงที่แต่งให้เข้ากับทำนองเพลงชาติเดิมการประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งบทเนื้อร้องเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก ในที่สุดคณะกรรมการได้คัดเลือกบทเนื้อร้องของหลวงสารานุประพันธ์เสนอให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย ที่ประชุมปรึกษาพิจารณาแล้วลงมติรับบทเพลงนั้น โดยแก้ไขไปบ้างตามความเหมาะสม
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ รัฐบาลจึงได้ประกาศ "รัฐนิยมฉบับที่ ๖" ให้ใช้ทำนองเพลงชาติของพระเจนดุริยางค์ตามแบบที่มีอยู่ในกรมศิลปกรส่วนเนื้อร้องเพลงชาติให้ใช้บทเพลงของหลวงสารานุประพันธ์ ซึ่งประพันธ์ขึ้นในนามของกองทัพบก ดังที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ในทุกวัน

เนื้อเพลง

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงค งไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

  

 
events
ดูดวงแม่นๆกับอ.รวีโรจน์ โทร.088-555-9771วิชาเลข๗ตัว๙ฐาน ,ไพ่ยิปซี ,ดูลายมือ ,ตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล ,ให้ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงานฯ
support
อ.รวีโรจน์ รับสอนดูดวง หลักสูตรระยะสั้น มีใบผ่านการอบรมให้ด้วย เรียนทางไลน์ หรือที่บ้านอาจารย์ก็ได้  สนใจเรียนโทร.088-555-9771 หรือ Line : meemodo