**

       คำสอนของพ่อแม่

" พ่อแม่ไม่มี เงินทอง จะกองให้
  จงตั้งใจ พากเพียร เรียนหนังสือ
หาวิชา ความรู้ เป็นคู่มือ        
เพื่อยึดถือ เอาไว้ ใช้เลี้ยงกาย
   พ่อกับแม่ มีแต่ จะแก่เฒ่า
              จะเลี้ยงเจ้า เรื่อยไป นั้นอย่าหมาย
    ใช้วิชา ช่วยตน ไปจนตาย
       เจ้าสบาย แม่กับพ่อ ก็ชื่นใจ

ถึงแม้จน ทนได้ ไม่ทุกข์หนัก
     เท่าลูกรัก ประพฤติตน เป็นคนชั่ว 
   ลูกกี่คน ทนเลี้ยงได้ ไม่หมองมัว
ไม่โศกเศร้า เท่าลูกตัว ชั่วระยำ
                พ่อแม่ส่ง ให้ลูกเรียน เพียรอุตส่าห์
                    พ่อแม่ฟันฝ่า อุปสรรค แสนหนักเหลือ
           พ่อแม่ตั้งหน้า หาทุน มาจุนเจือ
                  พ่อแม่ทำเพื่อ ลูกเจริญ เดินก้าวไกล "


(*อ.รวีโรจน์กับภรรยาและลูกๆ เที่ยวดรีมเวิร์ลช่วงปิดเทอมลูกๆ :2 รูปด้านบน)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


    

หมอดูแม่นๆ