**
    การบวช อุปสมบทในพุทธศาสนา

การบวชในพระพุทธศาสนา การบวชคืออะไร
ช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้ครองผ้าเหลือง ประวัติของคำว่า "นาค"
การเตรียมตัวก่อนบวช คุณสมบัติของผู้ที่จะบวชได้
พิธีบวชแบบธรรมยุต (เอสาหัง) พิธีบวชแบบมหานิกาย (อุกาสะ) 


มีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ


หมอดูแม่นๆ