**


พญานาคกับพุทธศาสนา

( มีภาพจริง เสียงจริงของพญานาคด้วยครับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ