**

ฝึกสมาธิโดยภิกษุณี นันทญาณี


  


มีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


    

หมอดูแม่นๆ