**

ฝึกสมาธิโดยภิกษุณี นันทญาณี


 

 
  

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


    

หมอดูแม่นๆ