**


ตายแล้ว...ไปไหน? 

พ.อ.(พิเศษ) เสนาะ จินตรัตน์ 


ผู้ตายแล้วฟื้นมาสองครา

เจตนาที่ควรสรรเสริญ

ผู้เขียนลาผู้การฯ เสนาะ หลังจากได้สัมภาษณ์เสร็จด้วยจิตสลดหดหู่ คนที่รู้วันที่ตัวจะตาย

แล้วรอความตายเช่นนี้ ช่างน่าสรรเสริญท่านเป็นที่สุดให้ว่างเปล่า แต่ได้ใช้เวลาเกือบจะ

ทุกชั่วโมงชี้ทางให้คนเขาเห็นว่านรก-สวรรค์นั้นมีจริง ตามที่ท่านได้ไปเห็นมา                                

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ