ฟังเพลงที่คิดถึง   

 

  

เงาเสียง ไหมไทย ใจตะวัน

         

                                                            


    


         

        

   


มีหมอดู

 


หมอดู แม่นๆ