**

บาป บุญมีจริง ตายแล้วฟื้น

 

 

 

ขอขอบคุณ  รายการตีสิบโดยคุณวิทวัส   สุนทรวิเนตร

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ