**


การฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน 

ชมดูจิต ด้วยความรู้สึกตัว โดยพระอาจารย์ปราโมทย์..

 

 

 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ