**


การฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน 

ชมดูจิต ด้วยความรู้สึกตัว โดยพระอาจารย์ปราโมทย์..

 

 

 

  


มีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


    

หมอดูแม่นๆ